Skærtoft

Hvem er vi?

Vi er Skærtoft.

På SKÆRTOFT arbejder vi på at implementere
bæredygtighed i alle processer – fra jord til bord.

HVORFOR ER VI MED?

Den globale klima- og miljøkrise er en udfordring, der kun kan løses, hvis vi alle yder vores bidrag. For at vi på SKÆRTOFT kan gøre vores indsats så effektiv og troværdig som muligt, har vi brug for projektets bæredygtighedskompas, læringsakademier samt et bæredygtighedsmærke. Så Positively Produced er en vision, vi gerne gør til virkelighed.

HVORDAN BIDRAGER VI?

Ved at gøre alle aktiviteterne på SKÆRTOFT til ”en case for fremme af bæredygtig fødevareproduktion”, og ved at koble denne case med vidensdeling og formidling i bredeste forstand via vores akademi, sikrer vi, at alle de erfaringer vi gør, får maksimal effekt. Det gælder både videreudviklingen af den grønne omstilling i fødevaresektoren, men også indsatsen for – gennem akademiet – at oplyse nuværende såvel som kommende forbrugere om nødvendigheden af at bidrage til en bæredygtig verden.

Kontakt

Skærtoft

Jørgen Houbak Bonde
jb@skaertoft2.dk
+45 74 47 45 80 / +45 20 23 73 80