et projekt i den dansk-tyske
fødevare-og gastronomi branche

projektets formål

Positively Produced er et projekt i den dansk-tyske fødevare- og gastronomibranche.

Igennem de næste 3 år arbejder vi mod et overordnet mål: At gøre opmærksom på bæredygtighed i fødevarebranchen. Den markante vækst i den globale befolkning og det afledte pres på vores naturlige ressourcer skaber en stor nødvendighed for at udforske og følge nye veje.

Erhvervhus Sydjylland og 11 danske/tyske partners skaber rammen for projektet og udvikler principper for bæredygtighed. Alle partnere agerer inden for fødevarebranchen eller som videninstitutioner.

undervisningsmateriale

Projektet hedder Positively Produced. Vores mål er at udvikle og udbrede bæredygtighed i fødevarebranchen i Danmark og Tyskland. Det gør vi ved at skabe et videnskabeligt måleredskab, der gør bæredygtighed i fødevareproduktionen målbar.

PRODUKTIONSMETODER​

På tværs af den dansk-tyske grænse er vi en gruppe fødevareproducenter og vidensinstitutioner, der er gået sammen om et fælles og ambitiøst mål. Vi vil finde nye retningslinjer og princippet for bæredygtig fødevareproduktion.​

LÆRINGSAKADEMIER​

Vi etablere læringsakademier, hvor vi deler gode og konkrete eksempler der giver forbrugerne viden om bæredygtighed. Alt dette er drevet af en drøm om at udvide fællesskabet til andre producenter, bevidste forbrugere og andre græseregioner, der deler vores inderlige håb om at vende den nuværende kurs for miljøet.​

MÅLEREDSKABER​

Positively Produced har udviklet sit eget måleredskab, der skal hjælpe fødevarevirksomheder med at kortlægge deres bæredygtighedsprofil og prioritere deres investeringer i konkrete omstruktureringer af deres produktionskæder. Måleredskabet er udviklet på baggrund af en gennemtestet og internationalt anderkendt analysemetode.​