Positively Produced, det dansk-tyske bæredygtighedsprojekt

Vi er en gruppe på 10 partnere, seks danske og tyske fødevareproducenter og fire videninstitutioner,
der er gået sammen om et fælles og ambitiøst mål, nemlig at fremme bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug i grænseområdet mellem Tyskland og Danmark.
Begrebet bæredygtighed er komplekst og desværre så svært at få et overblik over, at det ofte opgives på forhånd. Ordet dukker op i mange forskellige sammenhænge og bliver brugt bredt, uden at der nødvendigvis er en forståelse for definitionen og de mange underpunkter, der bør tages stilling til, hvis man arbejder med bæredygtighed. Derfor er der ikke noget at sige til, hvis man synes, at det er svært at få styr på begrebet. I projektarbejdet har vi forsøgt at skabe bevidsthed om kompleksiteten og derved undgåelse af såkaldt greenwashing, hvilket betyder at kalde fx en produktion bæredygtig ud fra få faktorer fx vandforbrug og strøm men uden at tage stilling til de mange andre vigtige punkter og underpunkter.
I et dedikeret og klimabevidst tværkulturelt fællesskab ønsker vi at formidle vejen til holistisk bæredygtighed. Dertil hører miljøvenlige, økologiske produktionsmetoder men også vigtige sociale og økonomiske faktorer. Med projektet Positively Produced ønsker vi at fremme ’bæredygtighedsbevægelsen‘ til gavn for fødevarevirksomheder, forbrugere og miljøet. For alle dem, som gerne vil forandre for miljøet og mennesket. Vi vil gøre en forskel. 

Kort sagt: Positively Produced

Vi har udviklet nogle redskaber, som skal være med til at fremme bæredygtighedstankegangen i både virksomheder, hos forbrugere og i skoler, nemlig et videnskabeligt kompas, der viser retning for den holistiske bæredygtighed i en virksomhed ligesom det certificerer i PP-minimumsstandarden og i individuelle bæredygtighedsmål, et brand/label, som viser, at man er en del af bevægelsen og har arbejdet med kompasset, læringsakademier, der uddanner forbrugere og virksomheder med viden og Best Practices om bæredygtighed og undervisningsmateriale til skoleelever 7.-9. klasse i Tyskland og Danmark. 

Vi betragter bæredygtighed som en rejse og vores ønske er at vise, at det på alle måder kan betale sig at tænke bæredygtigt, når vi producerer fødevarer, både socialt, økonomisk og for jordens fremtid.

Vores mål

Med projektet Positively Produced ønsker vi at fremme ’bæredygtighedsbevægelsen‘ til gavn for
fødevarevirksomheder, forbrugere og miljøet. For alle dem, som gerne vil forandre for miljøet og mennesket.
Vi vil gøre en forskel. Kort sagt: Positively Produced.

Derfor har vi udviklet:

• et videnskabeligt kompas, der viser retning for den holistiske bæredygtighed i en virksomhed ligesom det
certificerer i PP-minimumsstandarden og individuelle bæredygtighedsmål

• et brand/label, som viser, at man er en del af bevægelsen og har arbejder med kompasset

• læringsakademier, der uddanner forbrugere og virksomheder med viden og Best Practices om bæredygtighed

• undervisningsmateriale til skoleelever 7.-9. klasse i Tyskland og Danmark 

Vi betragter bæredygtighed som en rejse og vores ønske er at vise, at det på alle måder kan betale sig at tænke bæredygtigt,
når vi producerer fødevarer, både økonomisk og for jordens fremtid.

Projektet er finansieret af Interreg med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt UdviklingsRåd Sønderjylland og fire sydjyske kommuner.