Nordfriesisches Lammkontor

Hvem er vi?

Vi er Nordfriesisches Lammkontor.

Vi fremstiller vadehavslam, marsklam, nordfrisisk oksekød
fra græssende kreaturer samt yderligere nordfrisiske produkter.

HVORFOR ER VI MED?

Ved at deltage i projektet ønsker vi at fremme udviklingen af bæredygtighed indenfor regional samhandel samt på produktionsvirksomheder. I den forbindelse ønsker vi at gøre en indsats for at styrke strukturen og udvekslingen indenfor interregional samhandel f. eks. mellem Sønderjylland og Nordfrisland.

HVORDAN BIDRAGER VI?

Vi bidrager ved, at vi allerede i forvejen anvender meget bæredygtige produktionsmetoder og udviser en stor interesse i den historisk-traditionelle udveksling og samhandel med vore naboregioner. Jo kortere afstande produkterne skal ‘rejse’, desto mere bæredygtighed. I den forstand bidrager vi til projektet ved at formidle viden om at vælge og bruge lokale og regionale fødevarer.

Kontakt

Nordfriesisches Lammkontor

Sönke Magnus Müller
info@lammkontor.de
+49 4841-40 42 801