Self-check

Hvis du har besluttet dig for at arbejde mere bæredygtigt i din fødevarevirksomhed og gerne vil vide mere om vores Positively Produced kompas, så har du mulighed for at få mere information og registrere dig her:

Positively Produced bæredygtighedskompas

Bæredygtighed er et komplekst emneområde, især hvis man gerne vil have en holistisk tilgang til det. Holistisk bæredygtighed betyder, at det handler om emner som virksomhedsledelse, økologi, økonomi og social trivsel. Hvert af disse forhold dækker igen over mange vigtige emner – så hvor skal man begynde? Netop med henblik på dette spørgsmål har vi udviklet vores Positively-Produced-kompas og især rettet det mod små og mellemstore virksomheders behov. Det skal være en hjælp til at kontrollere virksomhedens bæredygtighed, pege på retninger og veje henimod en holistisk, bæredygtig udvikling og kommunikere denne udvikling til omverdenen.

Med PP-bæredygtighedstjekket har en virksomhed mulighed for at understøtte sin bæredygtighedsudvikling med sparring og kvalitetssikring samt at benytte diplomet, som bliver udstedt efter et forløb, i sin markedsføring. Med PP-diplomet viser man, at man er gået i gang med at forbedre virksomheden på lang sigt, har sat sig nogle klare mål og er med i en bevægelse, der ønsker intet mindre end at ændre fødevareindustrien på lang sigt. Kontrolforløbet bliver gennemført af Hochschule Flensburg.

Konkret betyder det, at virksomheden med et PP-diplom kan dokumentere, at den 

  • er lykkedes med at være med i og en del af PP,
  • har gjort sig tanker om emnet bæredygtighed som en helhedsbetragtning og som led i
    PP-bæredygtighedstjekket
  • opfylder PP-minimumstandarden i forhold til PP-kriterierne,
  • har sat sig 5 yderligere virksomhedsmål for et år samt
  • kontrollerer sine mål og deres opfyldelse efter et år.

1. Økologi

Her gælder det om beskyttelse af miljøet og naturen med målet om at bevare livsgrundlaget for mennesker, dyr og planter

2. Økonomi

Økonomisk stabilitet er nødvendig for på lang sigt at kunne handle bæredygtigt

3. Social trivsel

lægger vægt på menneskelige faktorer og ser menneskers liv, adfærd og velbefindende som afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund

4. virksomhedsledelse

Integrationen af bæredygtighed i strategi, i ledelsen og i hverdagen i en virksomhed er nøglen til en bæredygtig forretning.

Info brochure om bæredygtighedskompasset

Infobroschüre zum Nachhaltigkeitskompass