Positively Produced

Positively Produced er et Interreg projekt i den dansk-tyske fødevare- og gastrobranche. Projektets mål er at muliggøre en bæredygtig rejse i små og mellemstore fødevareproducerende virksomheder i grænseområdet imellem Danmark og Tyskland. Den markante vækst i den globale befolkning og det afledte pres på vores naturlige ressourcer skaber en stor nødvendighed for at udforske og følge nye veje.

Projektets i alt 10 partnere er fordelt på videninstitutioner og fødevareproducenter på begge sider af grænsen og de skaber rammen for projektet og udvikler principper og redskaber til mere bæredygtig fødevareproduktion.

Positively Produced er finansieret af Interreg med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu